PAYDAŞLARIMIZ

BİGG-Y - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Bigg Nedir?

TÜBİTAK 1512 Programı, kapsam ve süreç iyileştirmesiyle yeniden yapılandırılmış ve Bireysel Genç Girişim yani BİGG olarak tanımlanmıştır. BİGG, TÜBİTAK tarafından girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı 200 bin TL’ye kadar hibe imkânı sunan bir destek programıdır. Başvurular doğrudan TÜBİTAK’a değil, girişimci aday tarafından seçilecek bir uygulayıcı kuruluş üzerinden yapılmaktadır.

Uygulayıcı kuruluşlar ise aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır:
İş fikri başvurularının toplanması,
İş fikirlerinin değerlendirilmesi,
İş planı hazırlama desteği verilmesi,
BiGG programının 2. aşama adayların belirlenmesi.

Bigg-Y ile hayallerinize ortak oluyoruz!

TEMATİK ALANLAR

Akıllı Ulaşım

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

NEDEN BİGG-Y?

Kurduğu özgün ve uygulanabilir mekanizma ile Bigg-Y paydaşlarıyla (Yaşar Holding, EGİAD ve TÜSİAD Girişimcilik Grubu başta olmak üzere) birlikte ağında yer alan sektör temsilcilerini BİGG Programı’nın 1. Aşamasındaki tüm süreçlere etkin bir şekilde dâhil edilecektir. Bu kapsamda; iş fikirlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi ve iş planının hazırlanması süreçlerinin tamamı işbirliği yaptığımız kuruluşlarla yürütülecektir. Böylelikle, 2. ve 3. Aşamalardaki prototipleme ve ticarileştirme süreçlerinin de bu şekilde yürütülmesiyle iş fikrinin sürdürülebilir ticari başarıya ulaşma olasılığının artırılması hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Takvim

Bigg-Y 1. Aşama Faaliyetleri

-30 Aralık 2019 – 15 Şubat 2020 (saat 17:00)
Ön başvuruların alınması
 
-1 Şubat-31 Mart 2020
1. Aşama faaliyetlerinin yürütülmesi
 
-17 Mart – 31 Mart 2020 (saat 17:00)
TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması
 
-6 Nisan 2020
Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
 
-13 Nisan – 24 Nisan 2020
Eksik başvuru belgelerin tamamlanması
 
-Mayıs – Haziran 2020
2. aşama panel değerlendirmeleri
 
-Temmuz 2020
Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
 
-Ağustos 2020
Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
 
-Eylül 2020
Destek başlangıç tarihi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler Başvurabilir?

Başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler BiGG programına başvurabilir.
Başvurduğu tarih itibariyle herhangi bir şirkette ortaklığın bulunmaması gerekmektedir.

Açık öğretim fakültesi mezunları başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikriyle başvuru yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

Birden fazla uygulayıcı kuruluşa başvuru yapılabilir mi?

Başvuru yapma hakkınız vardır.  Fakat çalışmalara başlarken bir uygulayıcı kuruluş seçmek zorundasınız.

BİGG Programına ekip olarak başvurmak mümkün müdür?

BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.

Minerva Kuluçka Merkezi

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Ağaçlı Yol, No:37-39, Bornova, İZMİR

Tel & Fax: 0(232) 570 7305

Sorularınız için:

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Yaşar Üniversitesi KVKK ya ilişkin Aydınlatma Metninin (www.yasar.edu.tr/kvkk) tamamını okudum, anladım. Yaşar Üniversitesi ne bildireceğim özel nitelikli verilerim de dâhil olmak üzere kişisel verilerimin; kaydedileceği, sınıflandırılacağı, işleneceği, saklanacağı, veri kanalları ile güncellenebileceği, üçüncü kişiler ile paylaşılabileceği hususuna ve Yaşar Üniversitesi’nin telefon, sms, mail ve benzeri tüm iletişim kanallarından bana ulaşmasına onay veriyorum.”